4. Kart Güncelle

Kayıtlı kartı güncelleme işlemini sadece sunucularınız (Back-End) üzerinden gerçekleştirmeniz önerilir. Uygulamalarınızdan (Son Kullanıcı) direkt erişim sağlamanız önerilmez.
put
https://card-api.itspaywall.com
/paywall/card
Kayıtlı Kart Güncelleme
Önemli: Kart işlemleri yüksek güvenlikli işlemlerdir. Bu nedenle 'Header' alanında 'apikeyprivate' ve 'apiclientprivate' parametrelerini göndermeniz gerekmektedir.

Servise gönderilmesi gereken (HEADERS) parametreler şu şekildedir :

Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
apikeyprivate
string
Evet
Üye işyeri panelinden temin etmiş olduğunuz Private Key.
apiclientprivate
string
Evet
Üye işyeri panelinden temin etmiş olduğunuz Private Client.

Servise gönderilmesi gereken (BODY) parametreler şu şekildedir :

Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
RelationalId1
string
Evet
Kart'ın ilişkilendirildiği unique bilgi
RelationalId2
string
Hayır
Kart'ın ilişkilendirildiği ikinci unique bilgi
RelationalId3
string
Hayır
Kart'ın ilişkilendirildiği üçüncü unique bilgi
UniqueCode
string
Evet
Saklı karta ait unique bilgi (kimlik)
Month
int
Evet
Saklı kartın güncellenmek istenen son kullanma tarihi (Ay)
Year
int
Evet
Saklı kartın güncellenmek istenen son kullanma tarihi (Yıl)
JSON
1
{
2
"RelationalId1": "003",
3
"RelationalId2": "004",
4
"RelationalId3": "",
5
"UniqueCode": "[email protected]@@@@G86eN7RA4cX8L4hHo7Ma3hg7AW7Bq232yPyw2iVPkrt1qEw==",
6
"Month": 12,
7
"Year": 2030
8
}
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir :
Parametre
Tip
Açıklama
ErrorCode
int
İşlem sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise '0' değilse '1' döner
Result
string
İşlem Başarılı ise 'true' değilse 'false' değeri döner
Message
string
İşlem sonuç mesajını bildirir.
Body
nesne
İşlem hatalıysa, bu hataya dair detay nesne
Örnek Kod :
JSON
1
{
2
"ErrorCode": 0,
3
"Result": true,
4
"Message": "",
5
"Body": ""
6
}